Nezbytné podklady - Flexalen ČR

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Nezbytné podklady

Ceny Flexalenu

Pro zpracování cenové nabídky pro váš projekt a stanovení optimální dimenzí předizolovaného flexibilního potrubí Flexalen potřebujeme nejprve vědět, zda se jedná o jednoduchou aplikaci, tzn. propojení zdroje tepla
a jednoho odběrního místa nebo o teplovodní síť.

a) v případě jednoduché aplikace potřebujeme následující informace:
   1. Co je zdrojem tepla (kotel - na plyn, tuhá paliva, biomasu, výměníková stanice, teplené čerpadlo, termální pramen atp.)?
   2. Jaký je požadovaný tepelný spád (teplota na přívodním potrubí/teplota na vratném potrubí (°C)?
   3. Jaká délka tras od zdroje k odběrnímu místu (v m).
   4. Způsob předpokládaného prostupu potrubí do objektu (podlahou nebo stěnou)?
   5.Jaký je požadovaný či předpokládaný přenesený tepelný výkon v kW
(včetně případné rezervy pro další odběr tepla)?

b) jedná-li se o teplovodní síť - „dvoutrubní“ nebo „čtyřtrubní“ systém (= s oddělenou dodávkou tepla  a teplé vody & cirkulace), budeme navíc potřebovat situaci (skica, výkres v pdf.), ze které jsou patrné délky jednotlivých tras a energetické požadavky všech odběrních míst a případně výškové kóty.

Na základě těchto informací lze pomocí výpočtu stanovit optimální dimenzi potrubí Flexalen pro ten který konkrétní účel.
Vysvětlení rozdílů mezi standardním potrubím a Flexalen:
1. Medium nosné potrubí Flexalenu jPodklady pro e vyrobeno z polybutenu (PB), který má oproti ocelovému potrubí (0,031-0,034) výrazně hladší stěny (0,007).
   Drsnost stěn u PB se na rozdíl od oceli nemění!!!
2. Potrubí Flexalen je dodáváno v návinech což znamená, že na trase až 300 m nemusí být ani jediný spoj.
3. Potrubí Flexalen je extrémně ohebné, takže není prakticky nikdy třeba řešit oblouky a kolena z tvarovek a následně řešit jejich izolaci (viz Dokumenty - katalogy)..

Všechny tyto tři faktory ovlivňují pozitivně hydrauliku potrubí Flexalen tak, že obecně platí, že stejné množství tepla přeneseme oproti potrubím z tradičních materiálů v dimenzi o jednu až dvě menší.

Upozornění:
Při měření trasy je třeba počítat s tím, zda potrubí do objektů bude vstupovat zdmi, či z podlahy (je třeba započítat délku v ohybu) a s tím, že vždy musí ze zdi nebo podlahy vyčnívat cca 30 cm  potrubí včetně izolace, aby bylo možno nasadit ukončovací manžety a následně namontovat fixační úchyty a přechody na vnitřní potrubí.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky